Per unes comunitats
energètiques més solidàries!

Analitzem la normativa més rellevant per a les comunitats energètiques, identifiquem possibles mancances i reptes en relació amb el seu potencial de reduir la vulnerabilitat energètica i proposem línies de treball i oportunitats de futur.

Una Comunitat Energètica Local és una entitat de participació voluntària i oberta on la ciutadania, empreses i administració s’uneixen per gestionar de forma comunitària la producció, distribució i ús d’energia neta.

EMPODERAMENT CIUTADÀ AL SECTOR ENERGÈTIC

Impulsa:

Promou:

Impulsa:

Finança:

Insta, Serveis Jurídics Ambientals
C/ Masricart 6A, baixos
43110 La Canonja
Telèfon 623 22 88 06
info@instajuridic.com
www.instajuridic.com