NOSALTRES

El Cable – Solidaritat Energètica és un projecte de la cooperativa d’INSTA – Serveis Jurídics Ambientals, una cooperativa amb més de 10 anys d’experiència, especialitzada en l’assessorament, defensa jurídica i consultoria en dret ambiental, així com en la gestió de conflictes ambientals i processos de participació, elaboració d’estudis ambientals o d’anàlisi territorial.

EL REPTE

Actualment, el model de relació preponderant entre la ciutadania i l’energia es caracteritza per una limitada capacitat d’actuació i de presa de decisions per part de la persona consumidora, la qual acaba adoptant un rol fonamentalment passiu. Ens trobem, per tant, amb una dependència ciutadana dins el sistema energètic, en el qual existeixen una sèrie d’actors que, en termes generals, defineixen i dominen l’accés a l’energia. Davant aquesta realitat del sistema, s’estan començant a materialitzar possibilitats esperançadores per a entendre totes les accions al voltant de l’energia —principalment: generació, distribució, comercialització i consum— d’una forma alternativa. Entre aquestes noves realitats del sistema, cobren especial rellevància una en concret: les comunitats energètiques.

Definides com a mecanisme facilitador d’una transició energètica justa i democràtica, les comunitats energètiques presenten un gran potencial en la reducció de la vulnerabilitat energètica. Ara bé, dirigir i aprofitar adequadament aquest potencial constitueix un gran repte a resoldre. 

El projecte El Cable neix amb la finalitat principal de convertir les comunitats energètiques en mecanismes comunitaris i solidaris per a reduir la vulnerabilitat energètica, així com en espais d’empoderament energètic de persones que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat. El Cable – Solidaritat Energètica vol anar més enllà de crear solucions merament assistencialistes, incloent les persones en situació de vulnerabilitat en la pròpia governança i processos de decisió dins la comunitat.

EMPODERAMENT CIUTADÀ AL SECTOR ENERGÈTIC

Insta, Serveis Jurídics Ambientals
C/ Masricart 6A, baixos
43110 La Canonja
Telèfon 623 22 88 06
info@instajuridic.com
www.instajuridic.com